นักท่องเที่ยวเที่ยวข้ามเมืองในเกาหลีได้ง่ายๆด้วย KORAIL PASS [ฉบับอัพเดต]

.

2502199_image_1

นักท่องเที่ยวเที่ยวข้ามเมืองในเกาหลีได้ง่ายๆด้วย KORAIL PASS [ฉบับอัพเดต]

อัพเดตความพิเศษของบัตร KORAIL PASS สำหรับนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลี
สามารถเดินทางได้รอบเกาหลีได้ง่ายขึ้น โดยสามารถซื้อบัตรและจองที่นั่งได้บนเว็บไซต์ก่อนการเดินทางจริง 30 วัน
โดยไม่ต้องไปต่อแถวที่สถานี

ประเภทของบัตร KORAIL PASS
1. 1 Day Pass เดินทางไปกลับ
2. แบบ Flexible pass ; 2 วัน และ 4 วัน สามารถเดินทางกี่เที่ยวก็ได้
3. แบ Consecutive pass 3 วัน 5วัน และ 7 วัน สามารถเดินทางกี่เที่ยวก็ได้

โดยบัตร KORAIL PASS สามารถใช้ได้กับการเดินทางโดย
(KTX, KTX-Sancheon, ITX-Saemaeul, ITX-Cheongchun,
Saemaeul, Mugunghwa, Nuriro, commuter trains)
ไม่สามารถใช้ร่วมกับรถไฟฟ้าใต้ดินในโซลและปูซานได้นะคะ

จองตั๋ว KORAIL PASS ได้ที่ : http://www.letskorail.com/ebizbf/EbizbfForeign_pr16100.do?gubun=1

สามารถดูวิธีการจองได้จาก : รีวิว จองตั๋วไปเที่ยวปูซานโดย KORAIL KTX แบบเข้าใจง่าย ฉบับ Sayhi Korea https://sayhikorea.com/?p=8292

.