Korean EP.2 | โครงสร้างประโยคในภาษาเกาหลี

.

heaader

ภาษาเกาหลี
บทที่ 2 โครงสร้างประโยค

การเรียงประโยคในภาษาเกาหลีจะแตกต่างกับการเรียงประโยคในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษค่ะ
โดย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นั้นจะเรียงลำดับโดยเริ่มต้นที่
ประธาน (Subject) + กริยา (Verb) + กรรม (Object)

แต่ว่าภาษาเกาหลีจะเรียงลำดับโดยเริ่มที่
ประธาน (Subject) + กรรม (Object) + กริยา (Verb)

ดังนั้นการจบประโยคในภาษาเกาหลีนั้นจะจบประโยคด้วยคำกริยา เช่น
저(는) + 잭(을) + 읽다.
ฉัน (ประธาน) + หนังสือ (กรรม) + อ่าน (กริยา)
ซึ่งก็แปลว่า ฉันอ่านหนังสือ นั่นเอง

หรือถ้าหากมีคำเสริมเพิ่มเติม ก็จะเป็นดังนี้
동생(이) + 대학생(이) + 되었다
น้อง (ประธาน) + นักศึกษา (คำเสริม) + ได้ใป็น (กริยา)
ซึ่งก็แปลว่า น้องได้เป็นนักศึกษา

언니(가) + 친구(에게)+ 편지(를)+ 씀니다.
พี่สาว (ประธาน) + เพื่อน (กรรมรอง) + จดหมาย (กรรมตรง) + เขียน (กริยา)
ซึ่งแปลว่า พี่สาวเขียนจดหมายถึงเพื่อน

คำกริยา 동사 (Verb)
รากศัพท์ของคำกริยาในภาษาเกาหลีทุกคำจะลงท้ายด้วยด้วย 다
ก่อนที่จะนำไปผันตามรูปแบบประโยคต่างๆเช่น ประโยคคำถาม คำสั่ง ขอร้อง ฯลฯ

การแยกใช้คำกริยา เผื่อใช้ในประโยคคำถาม
먹다 > 먹+습니까? = 먹습니까?

คำกริยาในเกาหลีแบ่งออกได้เป็นสองประเภท

• คำกริยาแสดงการกระทำ (Action Verb)
คำกริยาที่ใช้แสดงการกระทำต่างๆ เช่น กิน นอน ดื่ม นั่ง ยืน เดิน เป็นต้น

• คำกริยาที่แสดงภาพต่างๆ (Descriptive Verb)
หรือถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือคำคุณศัพท์หรือ Adjective นั่นเอง
เช่น สวย หล่อ หนาว เย็น ร้อน น่ารัก เป็นต้น

คำกริยาแสดงการกระทำ (Active Verb) ที่ใช้บ่อยๆ

먹다 กิน

말하다 พูด

마시다 ดื่ม 쓰다 เขียน
 서다 ยืน 사다 ซื้อ
뛰다 วิ่ง 팔다 ขาย
걷다 เดิน 일하다 ทำงาน
가다 ไป 놀다 เล่น
기다리다 รอ 하다 ทำ
오다 มา 사랑하다 รัก
앉다 นั่ง 좋아하다 ชอบ
타다 โดยสาร 싫어하다 ไม่ชอบ
자다 นอน 미워하다 เกลียด (แรงกว่าคำบน)
일어나다 ตื่น 귀잖다 รำคาญ
세수를 하다 ล้างหน้า 모르다 ไม่รู้
목욕하다/샤워하다 อาบน้ำ 울다 ร้องไห้
듣다 ฟัง 웃다 หัวเราะ
청소하다 ทำความสะอาด 부르다 ร้อง (เพลง)
빨래하다 ซักผ้า 춤추다 เต้นรำ
읽다 อ่าน 주다 ให้
배우다 เรียน (ระบุวิชา) 받다 รับ
공부하다 เรียนหนังสือ 입다 ใส่ (เครื่องแต่งกาย)
화장하다 แต่งหน้า 벗다 ถอด

คำกริยาที่แสดงภาพต่างๆ (Descriptive Verb) ที่ใช้บ่อยๆ

귀엽다 น่ารัก 부지런하다 ขยัน
아름답다 สวยงาม งดงาม 게으르다 ขี้เกียจ
예쁘다 สวย 좋다 ดี
잘 생기다 หล่อ 나쁘다 ไม่ดี เลว
같다 เหมือน 똑똑하다 ฉลาด
닮다 คล้าย 어리석다 โง่
다르다 แตกต่าง 시시하다 โง่
어렵다 ยาก 이상하다 แปลก ประหลาด
쉽다 ง่าย 착하다 ใจดี
힘들다 ลำบากยากเย็น 위험하다 อันตราย
높다 สูง 가깝다 ใกล้
작다 เล็ก เตี้ย 멀다 ไกล
크다 ใหญ่ (สูง) 느리다 ช้า
키다 ยาว 빠르다 เร็ว
잛다 สั้น 싸다 ถูก (ราคา)
뚱뚱하다 อ้วน 비싸다 แพง
날신하다 ผอม 맞다 ถูก
많다 มาก 틀리다 ผิด
적다 น้อย 넓다 กว้าง
무겁다 หนัก 좁다 แคบ
거볍다 เบา 깨끗하다 สะอาด
시다 เปรี้ยว 더렵다 สกปรก
달다 หวาน 덥다 ร้อน
짜다 เค็ม 춥다 หนาว
맵다 เผ็ด 덥다 ร้อน
춥다 หนาว

 

.

Comments

comments