Korean EP.1 | อักษรเกาหลี พยัญชนะ สระ ตัวสะกด และ การโยงเสียง

.

heaader

ภาษาเกาหลี

บทที่ 1 อักษรเกาหลี พยัญชนะ สระ ตัวสะกด และ การโยงเสียง

 

ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนภาษาเกาหลีและการพูด/เขียนต่างๆ
ต้องมาทำความรู้จักกับตัวอักษรภาษาเกากลีกันก่อน
โดยอักษรเกาหลีที่ใช้ในปัจจุบันนั้นเรียนว่า 한글 (ฮันกึล)
ประกอบไปด้วยพยัญชนะ 자음 (ชาอึม) ทั้งหมด 19 ตัว

 

พยัญชนะ

แบ่งเป็นออกเป็นสองกลุ่มได้แก่

 1. พยัญชนะเดี่ยว 14 ตัว
 2. พยัญชนะคู่ 5 ตัว

โดยการออกเสียงของพยัญชนะบางตัวนั้น สามารถออกได้สองเสียงที่คล้ายคลึงกัน
อาทิเช่น ㄱ (คี ยอก) จะออกเสียงเป็น ค และ ก ดังนั้นให้จำไว้ว่า ค จะต้องออกเสียงก่อน ก เสมอ

 

พยัญชนะเดี่ยว 14 ตัวอักษร

 

ตัวอักษร ชื่อเรียก ออกเสียง
기역 (คี ยอก) ค และ ก
니은 (นี อึน)
디귿 (ที กึด) ท และ ด
리을 (รึ อึล) ร และ ล (ตัวสะกด)
미음 (มี อึม)
비읍 (พี อึบ) พ และ บ
시옷 (ชี โอส) ซ และ ช (ในกรณีที่ใช้กับสระอีเท่านั้น)
이응 (อี อึง) อ และ ง (ตัวสะกด)
지읒 (ชี อึด) ช และ จ
치읓 (ชี้ อึด) ช (เสียงหนัก ออกเสียงพ่นลม)
키읔 (คี้ อึก) ค (เสียงหนัก ออกเสียงพ่นลม)
티읕(ที้ กึด) ท (เสียงหนัก ออกเสียงพ่นลม)
피읖 (พี้ อึบ) พ (เสียงหนัก ออกเสียงพ่นลม)
히흫(ฮี อึด)

 

ยกตัวอย่างพยัญชนะที่สามารถออกได้สองเสียง

 • 고기(โคกี) ที่แปลว่า เนื้อ
  เมื่อ ตัวพยัญชนะ คียอกอยู่ที่พยางค์แรก จะออกเสียงเป็น ค และพยางค์ต่อไปเป็น ก เสมอ
 • 부부 (พูบู) ที่แปลว่า คู่แต่งงาน
  เมื่อพยัญชนะตัว พีอึบ อยู่ที่พยางค์แรก จะออกเสียงเป็น พ และ พยางค์ต่อไปเป็น บ เสมอ

 

พยัญชนะคู่ 5 ตัวอักษร

ตัวอักษร ชื่อเรียก ออกเสียง
쌍기역 (ซังคียอก) ก (เสียงหนัก)
쌍디귿 (ซังทีกึด)
쌍비읍 (ซังพีอึบ) พ (เสียงหนัก)
쌍시옷 (ซังชีโอส) ซ (เสียงหนัก)
쌍지읒 (ซังชีอึจ) จ (เสียงหนัก)

 

เมื่อรู้จักพยัญชนะกันไปแล้ว การที่เราจะทำให้เกิดคำขึ้นมาได้
จะต้องมีสระผสมกับพยัญชนะข้างต้น ต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับเหล่าบรรดาสระในภาษาเกาหลีกันค่ะ

สระในภาษาเกาหลี

สระในภาษาเกาหลี ที่เรียกกันว่า 모음 (โมอึม) นั้น
จะประกอบไปด้วยสระ 21 ตัว แบ่งออกเป็น

สระเดี่ยว 10 ตัว
สระผสม 11 ตัว

 

สระเดี่ยว 10 ตัว

สระ ออกเสียง ตำแหน่ง ตัวอย่าง
อา หลังพยัญชนะ
ออ หลังพยัญชนะ
โอ ล่างพยัญชนะ
อู ล่างพยัญชนะ
อือ ล่างพยัญชนะ
อี หลังพยัญชนะ
ยา หลังพยัญชนะ
ยอ หลังพยัญชนะ
โย ล่างพยัญชนะ
ยู ล่างพยัญชนะ

ตัวอย่างการผสมคำระหว่างพยัญชนะ + สระเดี่ยว

 • 나비 (นาบี) ผีเสื้อ
 • 머리 (มอรี) ศรีษะ
 • 어머니 (ออมอนี) แม่

 

สระผสม 11 ตัว

สระ ออกเสียง ตำแหน่ง ตัวอย่าง
เอ หลังพยัญชนะ
แอ หลังพยัญชนะ
เว ล่างและหลังพยัญชนะ
วี ล่างและหลังพยัญชนะ
เย หลังพยัญชนะ
แย หลังพยัญชนะ
วา ล่างและหลังพยัญชนะ
วอ ล่างและหลังพยัญชนะ
อูแว ล่างและหลังพยัญชนะ
แว ล่างและหลังพยัญชนะ
อึย ล่างและหลังพยัญชนะ

ตัวอย่างการผสมคำระหว่างพยัญชนะ + สระผสม

 • 돼지 (ทเวจี) หมู
 • 왜 (แว) ทำไม
 • 의자 (อึยจา) เก้าอี้

 

ตัวสะกดในภาษาเกาหลี

ถ้ามาจัดเรียงง่ายๆก็จะได้ตามแม่ตัวสะกดของภาษาไทยบ้านเราดีดีนี่เองจะได้ง่ายต่อการจำ

แม่ตัวสะกด ตัวสะกด ตัวอย่าง
แม่กก ㄱ ㅋ ㄲ ㄳ ㄺ 한국 (ฮันกุก) เกาหลี
แม่กน ㄴ ㄵ ㄶ 산 (ซัน) ภูเขา
แม่กด ㄷ ㅅ ㅈ ㅊ ㅌ ㅎ ㅆ 꽃 (กด) ดอกไม้
แม่กล ㄹㄼㄽ ㄾ ㅀ 딸기 (ตัลกิ) สตอร์เบอร์รี่
แม่กม ㅁㄻ 음식 (อึมชิก) อาหาร
แม่กบ ㅂ ㅍㅄ ㄿ 밥 (พับ) ข้าวสวย
แม่กง 강아지 (คังอาจี) ลูกหมา

 

มาถึงขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการผสม พยัญชนะ+สระ+ตัวสะกด

นั่นก็คือการโยงเสียง หรือที่ภาษาเกาหลีเรียกว่า 연음화 (ยอ นือ มวา)

 

การโยงเสียง

ถ้าอยากจะออกเสียงให้เหมือนกับเจ้าของภาษาแล้วนั้น การโยงเสียงเป็นสิ่งสำคัญมาก

ซึ่งหลักการโยงเสียงในภาษาเกาหลีคือ เมื่อพยางค์หน้ามีตัวสะกด
และ ตามด้วยพยางค์ที่ไม่มีพยัญชนะต้น (ที่ขึ้นต้นด้วย ㅇ อีอึง)
เวลาที่เราออกเสียง จะต้องโยงเสียงตัวสะกดพยางค์หน้า มาเป็นตัวพยัญชนะของต้นพยางค์ถัดไป

อาทิเช่น

 • 한국어 (อ่านตรงตัวว่า ฮัน กุก ออ) เวลาออกเสียงเป็น ฮัน กุก กอ
 • 앞에 (อ่านตรงตัวว่า อัพ เอ) เวลาออกเสียงเป็น อัพ เพ
 • 밥은 (อ่านตรงตัวว่า พับ อึน) เวลาออกเสียงเป็น พา บึน
 • 읽어요 (อ่านตรงตัวว่า อิลก ออ โย) เวลาออกเสียงเป็น อิล กอ โย

แต่เมื่อไหร่ที่เจอตัว ㅇ (อี อึง) เป็นตัวสะกดเองแล้วนั้น จะต้องทำการโยงเสียงเป็น

 • 동생을 (อ่านตรงตัวว่า ทง แซง อึล) เวลาออกเสียงเป็น ทง แซง งึล
 • 학생이 (อ่านตรงตัวว่า ฮัก แซง อี) เวลาออกเสียงเป็น ฮัก แซง งี

 

 

.